Superwizja

Superwizja

Superwizja to rodzaj szkolenia indywidualnego lub doskonalenia i pogłębiania kompetencji osobistych w pracy z innymi ludźmi. Służy aplikacji posiadanej wiedzy i warsztatu do osobistej praktyki oraz analizie trudniejszych sytuacji, wymagających szerszego oglądu. W praktyce terapeutycznej superwizja to nie tylko standard szkoleniowy ale stały element praktyki, wynikający z zasad etyki zawodowej, aktualny niezależnie od stopnia zaawansowania zawodowego oraz lat praktyki.

Superwizję oferujemy pedagogom, terapeutom pedagogicznym, nauczycielom, wychowawcom, instruktorom zajęciowym, którzy chcą lepiej i skuteczniej działać na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży poprzez pogłębianie swojego rozumienia dziecka oraz dynamiki grupy.W sprawach dzieci    Mira Marszałek

W sprawach młodzieży  Jacek Marszałek