Terapia dzieci

Terapia i wspieranie rozwoju dziecka

Czasem już małe dziecko nie radzi sobie z rzeczywistością, w której przyszło mu żyć i wzrastać. Ma bardzo trudne zadanie: zorientować się w wymaganiach i regułach funkcjonowania jego środowiska rodzinnego i społecznego (przedszkole, szkoła itp.) i jakoś się do nich zaadaptować oraz nadążać za własną, wewnętrzną dynamiką rozwoju. Z perspektywy dziecka wszystko jest nowe i dzieje się równolegle na wielu płaszczyznach: bez przerwy doświadcza swoich emocji i przeżyć ale nie wie, czy one są dobre, co oznaczają i co z nimi zrobić, bo dorośli różnie na nie reagują i dziecko nie bardzo wie, według jakiego klucza. Rodzice i nauczyciele mówią, czego oczekują, ale dziecko zazwyczaj nie wie, co te słowa znaczą i jak to wszystko zrealizować. Sprawy się komplikują, gdy okazuje się, że te oczekiwania są sprzeczne z jego własnymi chęciami… Dziecko naprawdę ma problem, jak to pogodzić, jak to wszystko ogarnąć, bo nie ma jeszcze wykształconego ku temu stosownego aparatu. Co dziecko ma zrobić, gdy ma problem? Nie umie go dobrze zidentyfikować, tym bardziej nie umie go nazwać. O tym wszystkim dziecko stara się ‘powiedzieć’, używając języka swoich zachowań i/lub symptomów i naprawdę ma nadzieję, że rodzice dobrze to zrozumieją i przyjdą z adekwatną pomocą. A dorośli zdają się być zdezorientowani…

Dziecko potrzebuje pomocy, bo nie radzi sobie z rzeczywistością, której doświadcza. Rodzice potrzebują pomocy, bo nie rozumieją tego, co dzieje się z dzieckiem. Praca z dzieckiem jest przyniesieniem dziecku ulgi bezpośrednio, ale jeszcze większą pomocą dla dziecka jest to, że jego rodzice otrzymają stosowne wsparcie i pomoc, by lepiej rozumieli swoje dziecko i trafnie odpowiadali na to, czego ono potrzebuje.

Zapraszam do współpracy na rzecz rozwijania świadomego rodzicielstwa oraz na rzecz rozwoju dziecka.

Naszedzieciaki.edu.pl

Mira Marszałek - Pedagog, logopeda, certyfikowana psychoterapeutka. Należę do kilku towarzystw zawodowych: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej (PTPJ), European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

Pomagam dzieciom w rozwiązywaniu ich kłopotów szkolnych oraz w relacjach z rówieśnikami a także dzieciom, które doświadczają trudności emocjonalnych, przejawiających się niepokojącymi zachowaniami, wycofaniem, problemami zdrowotnymi.

Tel. +48 607 397 186

Pracując z dziećmi współpracuję z ich rodzicami, wspierając ich i pomagając im wzrastać w rolach rodzicielskich, tak by mogli w dobry sposób wspierać swoje dziecko i świadomie prowadzić je ku dorosłości i szczęściu. Współpracę z rodzicami traktuję jako czynnik niezbędny w pomaganiu dziecku.

Prowadzę terapię i zajęcia rozwojowe z dziećmi, warsztaty dla rodziców oraz szkolenia z zakresu pedagogiki i psychologii dla pedagogów i wychowawców.